De meeste verwarmingssystemen hebben jaarlijks onderhoud nodig om op de lange termijn te blijven werken.

De Thermogroupketel MINI EUROPE vereist geen verplicht jaarlijks onderhoud.

Ketels die gevoed worden met gasvormige brandstof, vloeibare, vaste brandstoffen of de warmtepompen die meer dan 2 kg koudemiddel bevatten, genieten doorgaans een Europese garantie van 2 jaar door de fabrikant. Maar de meeste van hen zullen jaarlijks onderhoud vragen om uw garantie geldig te houden.